FINANČNÍ VÝBOR

Předseda
Josef Koucký

Členové
Dana Rabiňáková
Jan Vymazal
Miroslav Tichý
Jan Řehoř

DOPRAVNÍ A STAVEBNÍ KOMISE

Předseda
Jan Řehoř

Členové
Petr Salát
Petr Vokáč
Josef Koucký
Miroslav Tichý

KOMISE OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉHO POŘÁDKU

Předseda
Jan Vymazal

Členové
Josef Koucký

POVODŇOVÁ KOMISE

Předseda
Petr Salát

Členové
Jan Vymazal
Karel Kyzek

KONTROLNÍ VÝBOR

Předseda
Dana Rabiňáková

Členové
Josef Koucký
Jan Vymazal
Miroslav Tichý

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KOMISE

Předseda
František Neubauer

Členové
Karel Kyzek