znamka
nalepka
V našem muzeu je možno zakoupit turistickou známku a nálepku.
Známku a nálepku můžete rovněž zakoupit v úředních hodinách na ÚMČ a v Ristorante Pizzeria Da Ezio
.

Adresa:Kaple sv. Ludmily a Marty (v parku před rotundou sv. Maří Magdaleny)
K Tuchoměřicům
164 00 Praha 6 – Přední Kopanina

Kontaktní osoba:
Světlana Takačová

Otevírací doba:
Středa 16:00 – 18:00
Neděle 10:00 – 12:00

Prohlídku je možné objednat i mimo výše uvedené dny na telefonním čísle 606 515 405 nebo na e-mailové adrese TakacovaSvetlana@seznam.cz.

Přední Kopanina má své muzeum

Muzeum je umístěno ve zcela nově rekonstruovaném objektu barokní kaple sv. Ludmily a Marty, přičemž ohleduplná rekonstrukce navrátila této kulturní památce zpět její barokní vzhled včetně detailů (okna, dveře, omítky, malby) a v podobě umístění přehledných dějin této historické obce do jejího interiéru i novou náplň a smysl.

Projekt vznikl díky značné finanční podpoře Letiště Praha v rámci programu „Dobré sousedství“ a grantu hlavního města Prahy. Rekonstrukci objektu předcházel nevelký archeologický a komplexní stavebně historický průzkum, který prováděl Vojtěch Kašpar (Archaia Praha o.p.s.). Průzkumy omítek realizoval David Zeman. Návrh rekonstrukce a průběžný stavební dozor prováděli Martin a Patrik Líbalovi, vlastní stavební úpravy a opravy objektu byly prováděny pod restaurátorským dohledem Oldřicha a Tomáše Hejtmánkových. Vybavení interiéru je dílem Miroslava Stropnického, okna a dveře vyrobila firma HN&T pod vedením Karla Bělohradského.

Libreto výstavy připravil s pomocí Petra Vokáče a Miroslava Novotného Vojtěch Kašpar (Archaia Praha o.p.s.) a realizaci zajistilo grafické studio Citadela. Expozice je tvořena čtyřmi oboustrannými velkoplošnými bannery zavěšenými ve vzduchu, aby zcela minimálně tříštily a rušily nevelký interiér kaple a nezakrývaly tři okna a čtyři obnovené niky s rekonstruovanou původní výmalbou. Na bannerech je stručně podána historie obce ve čtyřech základních časových úsecích (pravěk; raný a vrcholný středověk; období před a po třicetileté válce; od 19. století k dnešním dnům) přičemž první strana oboustranných bannerů obsahuje větší množství obrazových informací a druhá strana naopak detailnější faktografické texty. Vedle velkoplošných tisků je výstava doplněna jednou plochou prosklenou vitrínou, kde si mohou návštěvníci prohlédnou skutečné archeologické nálezy či jejich kopie, počínaje keramikou nejstarších zemědělců (přelom 6. a 5. tisíciletí př. Kr.) až po renesanční kachle 16. století.

Ke slavnostnímu otevření muzea byl vydán dvoujazyčný (česky a anglicky) leták (autor Vojtěch Kašpar), shrnující informace o objektu kaple sv. Ludmily a Marty a především výpravná obrazová publikace o historii Přední Kopaniny (autoři Vojtěch Kašpar, Miroslav Novotný a Petr Vokáč).