Oznámení o uložení zásilek na ohlašovně.
„Fyzická osoba s adresou místa trvalého pobytu v sídle Úřadu městské části Praha-Přední Kopanina, na adrese Hokešovo náměstí 193, které jsou doručovány písemnosti podle zvláštních zákonů, se může na ohlašovně úřadu(v přízemí budovy úřadu, druhé dveře na pravé straně) dotazovat na existenci oznámení o uložení zásilky, včetně výzvy s poučením, dle ustanovení § 10c zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů“.