Legalizace (Ověření podpisu)

Legalizací se ověřuje před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis uznal za vlastní. Legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině a ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listin neodpovídá.

Poplatek za legalizaci každého podpisu na listině činí 30 Kč. Správní poplatky stanovuje položka 4 a 5 sazebníku zákona o správních poplatcích.


Vidimace (Ověření listiny)

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie (dále též „vidimovaná listina“) se doslova shoduje s předloženou listinou. Vidimací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině a ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listin neodpovídá.

Správní poplatek za vidimaci každé stránky vidimované listiny činí 30 Kč. Správní poplatky stanovuje položka 4 a 5 sazebníku zákona o správních poplatcích.Postup se provádí podle právních předpisů:Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování Vyhláška č. 36/2006 Sb.