Žádost ze dne 3.2.2017 pod č.j.: MCPPK 00080/2017.
Informace“Bytový komplex Reezidence Kopanina“ byla poskytnuta 3.2.2017,  poskytnutá informace zde.

Žádost ze dne 5.2.2017 pod č.j.: MCPPK 00153/2017
Informace „Počet zaměstnanců MČ“ byla poskytnuta 17.2.2017,  poskytnutá informace zde.

Žádost ze dne 17.2.2017 pod č.j.: MCPPK 00115/2017
Informace „Zaslání investičních plánů pro rok 2017“ byla poskytnuta 17.2.2017,  poskytnutá informace zde.

Žádost ze dne 25.2.2017 pod č.j.: MCPPK 00154/2017
Informace „Kopie přílohy č.1, část II, tabulka č.1 k vyhlášce č.416/2004 Sb.“ byla poskytnuta 25.2.2017,  poskytnutá informace zde.

Žádost ze dne 6.3.2017 pod č.j.: MCPPK 00155/2017
Informace „Územně plánovací informace o podmínkách využíváníúzemí-pozemek č.437/5 k.ú.Přední Kopanina“ byla poskytnuta 6.3.2017,  poskytnutá informace zde.

Žádost ze dne 30.5.2017 pod č.j.: MCPPK 00375/2017
Informace „Projektová dokumentace ČOV Přední Kopaninha“ byla poskytnuta 30.5.2017,  poskytnutá informace zde.

Žádost ze dne 5.6.2017 pod č.j.: MCPPK 00397/2017
Informace „Smlouva mezi MČ Přední Kopanina a GPD Vokovice“ byla poskytnuta 5.6.2017,  poskytnutá informace zde.

Žádost ze dne 21.6.2017 pod č.j.: MCPPK 00447/2017
Informace „Kopie smluv souvisejících s pronájmem VO na území hl.m.Prahy“ byla poskytnuta 21.6.2017,  poskytnutá informace zde.

Žádost ze dne 28.6.2017 pod č.j.: MCPPK 00481/2017
Informace „Potvrzení legalizace podpisu“ byla poskytnuta 28.6.2017,  poskytnutá informace zde.

Žádost ze dne 19.7.2017  pod č.j.: MCPPK 00527/2017
Informace „Nahlédnutí a poskytnutí dokumentace pro pozemky 238, 238/1, 238/23, 238/24, 238/25 268/1 a 268/2“ byla poskytnuta 19.7.2017,  poskytnutá informace zde.

Žádost ze dne 22.8.2017 pod č.j.: MCPPK 00595/2017
Informace „Nahlédnutí do PD pro ÚR a SP Rekonstrukce a novostavba Hokešovo náměstí 25“ byla poskytnuta 22.8.2017,  poskytnutá informace zde.

Žádost ze dne 16.8.2017 pod č.j.: MCPPK 00588/2017
Informace „Dotazník ohledně škodlivých ptáků“ byla poskytnuta 23.8.2017,  poskytnutá informace zde.

Žádost ze dne 30.8.2017 pod č.j.: MCPPK 00618/2017
Informace „Kopie petice za změnu vjezdu z Hokešova náměstí v projektu BD“ a „Kopie smlouvy o vsakování dešťové vody v projektu BD“ byla poskytnuta 30.8.2017,  poskytnutá informace zde.

Žádost ze dne 30.8.2017 pod č.j.: MCPPK 00619/2017
Informace „Kopie protokolu výběrového řízení ČOV“ byla poskytnuta 30.8.2017,  poskytnutá informace zde.

Žádost ze dne 13.9.2017 pod č.j.: MCPPK 00655/2017
Informace „Zadávací podmínky k vypracování PD k ČOV“ a „Zda jsou a jaké podmínky k čerpání uvolněných 20mil. k vybudování ČOV“ byla poskytnuta 18.9.2017,  poskytnutá informace zde.

Žádost ze dne 2.10.2017 pod č.j.: MCPPK 00690/2017
Informace „Dotazy ohledně mimozemské studie“ byla poskytnuta 2.10.2017,  poskytnutá informace zde, vyplněný dotazník potom zde.

Žádost ze dne 9.10.2017 pod č.j.: MCPPK 00716/2017
Informace „Sdělení k charakteru pozemní komunikace v k.ú. Přední Kopanina“ byla poskytnuta 9.10.2017,  poskytnutá informace zde.

Žádost ze dne 18.12.2017 pod č.j.: MCPPK 00910/2017
Informace „Zapůjčení stavebního povolení pro stavbu ČOV“ byla poskytnuta 18.12.2017,  poskytnutá informace zde.