Přední Kopanina, jako nevelká obec na okraji Prahy bez vlakového spojení, kam pravidelně nesměřovaly davy turistů a výletníků jako například na známá výletní místa v údolí Vltavy či Berounky, nikdy neoplývala velkým počtem pohostinských zařízení. Jedna z věhlasných restaurací se nacházela v domě Josefa Macha č.p. 45 v ulici K Tuchoměřicům. Následně zdejší živnost převzala jeho dcera s manželem Václavem Kubrem z Roztok, po nichž zde František Kubr zřizuje svůj řeznický obchod. V roce 1905 je celá živnost prodána kováři Janu Voskovi a restaurace se přejmenovala na hostinec „U Vosků“. V roce 1923 je dům nastaven o patro a byl přistavěn velký sál. Pohostinství fungovalo nadále i za jeho syna Antonína a vnuka Josefa, avšak po 2. světové válce bylo znárodněno a se zdejším řeznictvím ho dále provozovalo družstvo Jednota. V současné době objekt slouží jako ubytovna.

Další bývalý hostinec se nacházel v kdysi nejrozsáhlejším hospodářství Přední Kopaniny, statku č.p. 5 při hlavní ulici K Tuchoměřicům. Zde hospodařil rod Šrajerů, který provozoval i zdejší hospodu s tanečním sálem a řeznictvím. Po roce 1948 byl statek zabrán a po založení JZD se stal jeho hlavním střediskem. Na konci 60. let 20. století byl nejprve využíván družstvem Dřekov a poté sloužil jako sklad obchodního domu Bílá Labuť. Do současné doby se z objektu zachovala pouze část, kterou užívají původní majitelé.

Hostinec „U Slovanské Prahy“ č.p. 7 byl dalším restauračním zařízením spojeným s obchodem a nacházel se na hlavní trase v ulici K Tuchoměřicům. Původní nevelkou usedlost krytou doškovou střechou zakoupil od původního majitele pana Stádníka kovář z nedaleké Kněževse Josef Kubr. Po velkém požáru celého objektu v roce 1870 zakoupil zdejší parcelu Josef Kozák, který postavil zcela nový patrový dům s hostincem a obchodem. Obchod se specializoval na prodej barev, laků, olejů a jetelových semen a podobně jako zdejší pohostinství zanikl v bouřlivých letech po 2. světové válce.

V současné době je v obci provozována Ristorante Pizzeria Da Eziov č.p. 10 (bývalá škola) a restaurace U Drahušky, která sídlí v areálu místního fotbalového klubu FC Přední Kopanina.