V písemných pramenech se setkáváme vedle dnešního tvaru Přední Kopanina zpravidla s označením Malá – v německých pramenech pak Vorder nebo Kleine Kopanina (např. Stabilní katastr z roku 1840, nebo mapa A. Esterházyho, dnes uložena ve vídeňské Národní knihovně).

Prameny a literatura:

J. Muk – M. Vilímková
Stavebně historický průzkum Prahy: Přední Kopanina, kostel sv. Máří Magdaleny, Praha 1984 (SÚRPMO).
Z. Fuka – J. Hyzler
Stavební obnova románské rotundy sv. Máří Magdaleny v Přední Kopanině, Zprávy klubu za starou Prahu, 1985, s. 16 – 21.
V. Ziegler
Sedimenty české křídové pánve na území hl.m. Prahy, in: Natura Pragensis 11, Praha 1994.