Zákon umožňuje poskytovat majitelům domů a bytů konkrétní údaje o nájemnících podle ustanovení § 10 odst.8 zákona čís. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel; na jeho písemnou žádost jména, příjmení, datum narození občana, k němuž vede ohlašovna údaj o místě trvalého pobytu, odpovídající adrese jím vlastněného objektu či části objektu.

Sdělení ohlašovny podle věty první musí být vlastníkovi objektu doručeno do vlastních rukou.

Poplatek ve výši 15,-Kč za první a 5,-Kč za každou další započatou stránku je splatný v hotovosti při předání sdělení.