Zpětný odběr pneumatik

Informace naleznete zde.

Čerpáno z Portálu životního prostředí hl.m. Prahy