Žádost ze dne 19.8.2019 pod č.j.: MCPPK 00455/2019.
Informace „Poskytnutí sdělení zda subjekt Domistav CZ a.s. se sídlem Foersterova 897, 500 02  Hradec Králové, IČ 27481107 a DOMISTAV HK s.r.o. se sídlem Foersterova 897, 500 02  Hradec Králové, IČ 26007177 v minulosti podal vůči našemu orgánu veřejné moci nabídku ve smyslu veřejných zakázek“ byla poskytnuta 19.8.2019,  poskytnutá informace zde.

Žádost ze dne 18.2.2019 pod č.j.: MCPPK 00092/2019.
Informace „Nahlédnutí do PD č.p. 7, p.č.155+156+158+159“ byla poskytnuta 18.2.2019,  poskytnutá informace zde.

Žádost ze dne 4.3.2019 pod č.j.: MCPPK 0111/2019.
Informace „Zajištění a náklady na úklid veřejných prostranství, údržbu zeleně, počet obyvatel MČ“ byla poskytnuta 8.3.2019,  poskytnutá informace zde.

Žádost ze dne 17.5.2019 pod č.j.: MCPPK 00282/2019.
Informace „Kopie nájemní smlouvy včetně všech dodatků na pronájem obchodu v obci“ byla poskytnuta 20.5.2019,  poskytnutá informace zde a zde.

Žádost ze dne 15.7.2019 pod č.j.: MCPPK00385/2019
Informace „Poskytnutí kopií nájemních či jiných smluv mezi MČ Přední Kopanina a třetími subjekty“ a „Sdělení skutečného příjmu MČ Přední Kopanina za roky 2016, 2017 a 2018“ byla poskytnuta 15.7.2019, poskytnutá informace zde.