Údolí Kopaninského potoka bylo možno podle historických map překročit na třech místech ještě před vybudováním významného silničního tahu do Tuchoměřic v roce 1847. Na východním okraji obce bylo možno brodit na levý břeh směrem k Prelátům v místě dnešní křižovatky ulic Nové Domy a K Prelátům. Na západním okraji obce byly potom dva brody pod Štěrbovým dvorem č.p. 16 (křižovatka ulic Do Roklí a Nové Domy) a v blízkosti kopaninského lomu. Po výstavbě hlavní silnice do Tuchoměřic v polovině 19. století překračoval údolí potoka výstavný kamenný most, který byl za starosty Josefa Kliky v letech 1902–1909 opraven. Most nadále sloužil a koncem 60. let již měl asfaltový povrch a zábradlí. Úzký kamenný most pochopitelně nepostačoval rozvoji automobilové dopravy a z tohoto důvodu bylo přistoupeno k jeho demolici a následné výstavbě monumentálního betonového mostu dálničního typu, který je dodnes dominantou spodní části obce. Most byl slavnostně otevřen v roce 1991. Původní, přirozeně se vlnicí směr toku Kopaninského potoka, který v jižní části obce pod opukovými lomy výrazně meandroval, byl v tomtéž období napřímen a sveden do betonových koryt a trubek.