Historie obce

První doklady přítomnosti člověka na zdejším katastru je možno spojovat s příchodem prvních zemědělců na naše území na přelomu 6. a 5. tisíciletí př. Kr. (neolit – mladší doba kamenná). V roce 2002 byly v trasách výkopu pro kabely v ulici K Prelátům zachyceny sídlištní objekty kultury s lineární keramikou (sloupové jámy, sídlištní jámy i větší hliníky – jámy na těžbu hlíny). Sídliště bylo položeno na příhodné nízké terase v meandru potoční nivy Kopaninského potoka. Hlavním způsobem obživy bylo žárové (vypalování lesa) zemědělství doplněné lovem a sběrem. Vesnice obývalo 100 až 200 osob žijících v typických „dlouhých domech“ s dřevěnou konstrukcí a pletenými stěnami omazanými hlínou.