Za  „Průjezdem“ ,v současné době průchod z Hokešova náměstí na zastávku v  ulici K Tuchoměřicům,  byl rozsáhlý poplužní dvůr, který spadal do tuchoměřické správy jezuitského řádu. Svědčí o tom i klenák nad obloukem nesoucí písmena IHS, která se vykládala jako Iesus Hominum Salvator (Ježíš spasitel lidí). Tento symbol se vyskytuje od 16. století téměř všude na jezuitských stavbách, na náhrobcích či na liturgických předmětech. Průjezd patřil k nejstaršímu domu v obci č.p. 1, ale později byl rozdělen na č.p. 1 a 30. Za 2. světové války padl jeden z pilířů průjezdu a musel být znovu osazen. Dlažba v průjezdu je vybudována z čedičových kostek, pochází z roku 1871 a v roce 1956 byla opravována. Pohledem skrz „Průjezd“ je vidět krásná „Lípa svobody“, která byla vysazena v roce 1919 k prvnímu výročí založení naší Československé republiky.