Kde vyřídit:
Úřad Městské části Praha 6, o
dbor evidence obyvatel a osobních dokladů Čs. armády 23/601, hlavní budova úřadu

(vedoucí oddělení), 220 189 linka: 958, Čs. armády 23/601, kancelář 038

Poplatky a lhůty naleznete zde.