Žádost ze dne 15.3.2023 pod č.j.: MCPPK 00295/2023
Doplnění chybějících údajů k žádosti ze dne 15.3.2023 a to dne 20.3.2023 pod č.j. 00297/2023
Informace: „Informace o sdělení tras dopravních omezení, záborů, povolených tonáží nákladních vozidel, případně dalších údajů týkajících se dopravních opatření při materiálovém zásobování předmětné stavby, tj. stavby manželů navrátilových na pozemku p.č. 321 k.ú. Přední Kopanina“.
Informace byla poskytnute dne 23.3.2023, poskytnutá informace zde.

Žádost ze dne 13.2.2023 pod č.j.: MCPPK 00221/2023
Informace: „Existuje či existovala v blízké minulosti(od roku 2019) dotační výzva vaší městské části na podporu chovu včel, případně další opylovatele? “ a „Existuje či existovala v blízké minulosti(od roku 2019) dotační výzva vaší městské části na zlepšování úživnosti prostředí (zakládání květnatých luk, medonosných záhonů, vytváření nových či managementem stávajících lokalit pro opylovatele?“.
Informace byla poskytnute dne 22.3.2023, poskytnutá informace zde.

Žádost ze dne 13.1.2023 pod č.j.: MCPPK 00065/2023
Informace: „V jakých správní řízeních nebo v jiných obdodbných věcech a agendách vedených vaším úřadem anebo subjektem Hlavním městem Prahou v rámci samostatné i přenesené působnosti vystupuje účastník jako žadatel nebo osoba zúčastněná společnost Architekti Headhand s.r.o. “ a „V jakých správní řízeních nebo v jiných obdodbných věcech a agendách vedených vaším úřadem anebo subjektem Hlavním městem Prahou v rámci samostatné i přenesené působnosti vystupuje účastník jako žadatel nebo osoba zúčastněná pan Miroslav Šajtar“.
Informace byla poskytnute dne 13.1.2023, poskytnutá informace zde.