Aktuální veřejné zakázky

Aktuální veřejné zakázky jsou zveřejňovány v profilu zadavatele; profil zadavatele je místem pro uveřejňování základních informací o veřejných zakázkách, které jsou zadávány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Tato stránka podává přehled právě probíhajících, resp. neukončených veřejných zakázek evidovaných v profilu zadavatele v elektronickém nástroji profilzadavatele.cz. Po kliknutí se lze dozvědět o daných veřejných zakázkách podrobnější informace a lze také stáhnout připojené soubory či přečíst doplňující informace.

Odkaz na profil zadavatele naleznete zde.

Přehled veřejných zakázek naleznete ve Věstníku veřejných zakázek Ministerstva pro místní rozvoj zde. Doporučujeme vyhledávat podle IČ (naše IČ 00241571) společnosti, název musí být zadán naprosto přesně.

Veřejné zakázky nad 50.000,-Kč

Veškeré smlouvy na veřejné zakázky nad 50.000 Kč bez DPH jsou dle  Zákona o registru smluv (předpis č. 340/2015 Sb.) zveřejňeny v registru smluv, kde je můžete vyhledat. Odkaz na registr naleznete zde.