Kde vyřídit:
Úřad Městské části Praha 6, o
dbor evidence obyvatel a osobních dokladů Čs. armády 23/601, hlavní budova úřadu

Daniela Stickelová (vedoucí oddělení), 220 189 linka: 684, Čs. armády 23/601, kancelář 012

Poplatky a lhůty naleznete zde.