Pro výběr máte možnost použít on-line katalog knihovny zde.


Místní knihovna se nachází v moderních prostorách Radnice Přední Kopanina a nabízí literaturu nejen pro dospělé, ale i pro děti. Nabídka knih se skládá především z beletrie, ale  najdete zde i naučnou literaturu. Pořádáme také kulturní a vzděklávací akce pro školy i pro veřejnost. V knihovně můžete využít počítač s připojením k ineternetu a online katalogem knihovny.

On-line katalog knihovny najdete zde.

Knihovna v Přední Kopanině bude ve dnech 11. a 13. 6. 2024 zavřena

Otevírací doba

úterý 14-16:00 hodin
čtvrtek 16-18:0 hodin

Kontak
ing. Dana Beranová
724 216 319
danaberan@volny.cz

Adresa:
Radnice Přední Kopanina, boční vchod
Hokešovo náměstí 193
164 00 Praha 6 – Přední Kopanina

Registrace

Osobně v knihovně. Pro registraci je třeba předložit průkaz totožnosti a vyplněnou přihlášku čtenáře(tu si můžete vytisknout a donést vyplněnou do knihovny) a poté vám bude vystaven čtenářský průkaz. Registrace je pro čtenáře zdarma.

Spolupráce s Městskou knihovnou v Praze

Místní lidová knihovna Přední Kopanina není součástí knihovní sítě Městské knohovny v Praze, ale spolupracuje s  ní – jsou nám poskytovány výměnné soubory knihovních dokumentů(neboli knih atd.), které si čtenáři mohou vypůjčit a opět vrátit v naší knihovně. Tyto jsou označeny smybolem „VS“.