dav

Fyzická úřední deska je umístěna přímo na budově ÚMČ Praha Přední Kopanina, na adrese Hokešovo náměstí 193.
Úřední deska je veřejně přístupná plocha určená ke zveřejňování právních předpisů, rozhodnutí a jiných dokumentů správního orgánu.