Místní poplatek z ubytovací kapacity

Dle zákona ČNR 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Plátcem je osoba která poskytuje ve svém domě či zařízení přechodné ubytování za úplatu. Sazba poplatku činí 6,- Kč za každé využité lůžko a den. Plátce je povinen oznámit tuto skutečnost na ÚMČ Praha – Lysolaje a podat přiznání k poplatku.