Ještě donedávna střežila vstup na hřbitov v okolí rotundy sv. Maří Magdaleny mohutná starobylá lípa, která byla pamětníkem dávných časů. Lípa je již jako vzrostlý strom zachycena na dobové rytině z 18. století a odborníci její stáří odhadovali až na 500 let. V roce 1966 jedna z větví prorazila střechu kaple sv. Ludmily a Marty a špatný zdravotní stav stromu nadále ohrožoval chodce při cestě na místní hřbitov. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k pokusu o její záchranu ořezáním větví a vybetonováním jejího dutého kmenu. Přes veškerou snahu se památnou lípu nepodařilo zachránit a musela být trvale odstraněna. Poté došlo k vysazení nové lípy, která ale byla poražena při rekonstrukci parku v roce 1975. Jediným památným stromem Přední Kopaniny je dnes „Lípa svobody“ na Hokešově náměstí, která v roce 2019 oslaví sté narozeniny. Původně dvůr jezuitské rezidence, dnes hlavní veřejný prostor obce, získal své jméno po roce 1945 podle jednoho z místních občanů Josefa Hokeše, který zahynul v průběhu pražského květnového povstání v roce 1945.