Přední Kopanina - obecní úřadFerdinand Dobrotivý plaketaPřední Kopanina - znak  Přední Kopanina náves - strom

Městská část Praha – Přední Kopanina se rozkládá na severozápadním okraji našeho hlavního města, nedaleko mezinárodního letiště Praha-Ruzyně.

Obecní úřad vznikl již záhy po založení samostatné republiky roku 1918. Od roku 1974 je Přední Kopanina součástí hlavního města a je jednou z nejmenších městských částí. Jak dokládají archeologické nálezy i písemné zprávy, jde o městskou část velmi starobylou.

DŮLEŽITÉ ZRÁVY


Jarní údržba hlavní dráhy bude probíhat ještě tři dny
Vzhledem k nepříznivým povětrnostním podmínkám se v rámci jarní údržby dráhy bohužel nepodařilo zrealizovat všechny naplánované práce. Sekvenční uzavírka hlavní dráhy 06/24 se tak bude opakovat po dobu 3 dnů v termínu od 22. dubna do 5. května 2024. K převedení na vedlejší dráhu 12/30 bude docházet v návaznosti na aktuální počasí, a to pouze v čase mezi osmou hodinou ráno a pátou hodinou večer. V nočních hodinách bude provoz vždy převeden zpět na hlavní dráhu.

Dne 14.9. 2023 zastupitelstvo HMP schválilo obecně závaznou vyhlášku, která omezuje od října 2023 spalování suchého rostlinného materiálu v otevřených ohništích na celém území hl. města Prahy.
Vyhlášku naleznete v kompletním znění na odkazu zde:

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ – OCHRANA OVZDUŠÍ
1.  Co nesmíte spalovat naleznete ve vyhlášce č.11/2019 Sb. hl. m. Prahy, plné znění naleznete zde.
2. Nezapomeňte na povinnost provést revizi kotle a komína dle zákona o ochraně ovzduší, plné znění naleznete zde.
3.  Jak správně topit. Příručku  v elektronické podobě najdete na odkazu zde.
4.  Odkaz na aktuální situaci ovzduší v Praze (případné smogové situace) naleznete zde.
5.  Další informace týkající se ochrany ovzduší najdete na našich www stránkách zde či přímo na stránkách Portálu životního prostředí hl.m. Prahy zde.
6.  Odkaz na dotační program Kotlíková dotace V, kde máte možnost požádat o dotaci na výměnu kotle, naleznete zde.

Aktuální akce na Přední Kopanině a v okolí


Vstupem na akce pořádané městskou částí souhlasíte s fotografováním/natáčením své osoby. Pořízený materiál může být zveřejněn na www nebo v  Kopaninských listech.

Joga Koncert Martinova-Jisova 

Hromadné očkování