Znak a prapor Přední Kopaniny
Autor: Milan Mysliveček

Znak

Popis: polcený štít, v pravém černém poli stříbrná kvádrová věž s prolomeným sdruženým románským oknem, červenou stanovou střechou, zakončenou zlatou makovicí s latinským křížem. Levé pole zlato-červené, stupněm doleva dělené.

Symbolika: černá barva pravého pole značí období středověku, kdy obec vznikla. Stříbrná věž symbolizuje významnou historickou dominantu městské části, románskou rotundu sv. Máří Magdaleny. Je stylizována do podoby kostelní věže s románským prvkem – sdruženým oknem v jeho pravděpodobné původní podobě. Tím je také vyjádřeno stáří Kopaniny. Kombinace zlato-červené barvy v levém poli znaku je charakteristická pro znak města Prahy a vyjadřuje sounáležitost Přední Kopaniny s hlavním městem. Stupňovité dělení pole symbolizuje, že v katastru se nalézá významný lom na opuku.

Znak městské části:

Prapor

Popis: zlato červeně šikmo stupněm dělený list v poměru 2:1 na žerďovém okraji a 1:2 na vlajícím okraji. Uprostřed kosmý černý a bílý pruh, každý široký jednu sedminu šířky listu.

Prapor městské části: