Bohatá a členitá je geomorfologická tvářnost katastru městské části. Historické jádro a dnes centrum městské části s románskou rotundou leží na mírně k severu skloněné plošině, která je součástí České křídové tabule a je tvořena tzv. zlatými opukami bělohorského souvrství. Na severní a severovýchodní straně je výrazně ohraničena hluboce zaříznutým Kopaninským potokem, který protéká celou městskou částí. Jeho koryto je však dnes sevřeno podzemním potrubím a poté výrazně regulováno. Hluboké údolí s potokem, které dodává městské části charakteristickou tvář, výrazně ovlivnilo nejen stavební rozvoj obce, ale zřejmě také přispělo k obnažení a následnému těžení stavebního kamene – vysoce kvalitní zlaté opuky, která výrazně ovlivnila osudy obce i jejích obyvatel. Je pravděpodobné, že spolu se zemědělskými aktivitami dala tato činnost naší městské části jméno. Dnes je opukový lom vyhlášen Přírodní památkou o celkové výměře 4,13 ha. Zde těžená opuka špičkové kvality je dnes užívána především při rekonstrukcích pražských historickým budov.

Geologické podloží městské části v převážné části katastru tvoří druhohorní (turonské) mořské usazeniny, jemnozrnné slínovce (opuky). Právě těžební činnost v místním lomu vedla k obnažení cenných geologických souvrství: byly charakterizovány jako stratotyp bělohorského souvrství s dobře patrnou hranicí s korycanskými vrstvami (profil hranic cenoman – spodní turon). Vzhledem k charakteru vrstev jsou v obci nálezy zkamenělin poměrně vzácné: k nejčastějším patří mlži Inoceramus labiatus, hlavonožci Mammites nodosoides a hvězdice Epiaster michelini.