Aktuální informace o ochraně životního prostředí na území hl.m. Prahy naleznete na odkazu zde.

Znění OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, kterou se zakazuje spalování vybraných druhů pevných paliv ve stacionárních zdrojích na území hlavního města Prahy naleznete zde.

Časový plán k Programu zlepšování kvality ovzduší 2020+  naleznete zde.