Ke hřbitovu se dostanete malým parkem, ve kterém je po levé straně od branky umístěna informační tabule s výňatkem z historie Přední Kopaniny. Za ní uvidíte kapli sv. Ludmily a Marty, ve které se nachází nejmenší vlastivědné muzeum v České republice. Naproti ní stojí pomník postavený k uctění památky padlých občanů z první a druhé světové války, dále mramorová deska vsazená do pěticípé hvězdy  a zvonička. Po pěšině dojdete k opukové stavbě kolumbária s kovanými vchodovými dveřmi, sloužící pro ukládání pohřebních uren. Kovanou bránou, zdobenou stejným stylem jako dveře do kolumbaria potom vejdete na hřbitov, kterému vévodí krásná rotunda sv. Maří Magdaleny, jeden z nejstarších kostelů v Čechách. Hřbitov je obehnán kamennou opukovou zdí, u jejích okrajů a za zdí se tyčí stromy a vytváří tak pocit soukromí. Náš hřbitov je malý, ale hezký, najedete zde necelou stovku míst pro poslední odpočinek….