Kde vyřídit:
Úřad Městské části Praha 6,
Čs. armády 23/601, hlavní budova úřadu, Eva Frayerová (vedoucí oddělení), 220 189 linka: 806, Čs. armády 23/601, kancelář 305

Informace a www stránky naleznete zde.