• 24.7.2022
  • 10:29
  • Rotunda sv. Maří Magdaleny

Poutí sv. Víta a dnem otevřených dveří v klášteře 12. června jsme zahájili poutní sezónu ve farnosti. V létě se většina pravidelných farních akcí zastavuje, ale slavíme pouť v různých kostelech ve farnosti.

          V neděli 3. července bude pouť sv. Prokopa ve Středoklukách. Poutní mše sv. bude v 9h v kostele sv. Prokopa. Nebude mše sv. v Tuchoměřicích.

          V neděli 24. července bude pouť v Přední Kopanině. Poutní mše sv. v rotundě sv. Máří Magdalény bude v 10h30. Nebude mše sv. ani v Tuchoměřicích, ani ve Středoklukách.

          Následuje pouť sv. Vavřince v Černovičkách v neděli 7. srpna. Jediná mše sv. ve farnosti bude poutní mše sv. v 10h30 v Černovičkách, nebude mše ani v Tuchoměřicích, ani ve Středoklukách.

          A můžete ještě si poznamenat termín neděle 4. září. Tento den bude posvícení (výročí posvěcení kostela) v kostele sv. Víta v Tuchoměřicích a také žehnání aktovek. Ale bude to také příležitost přivítat nového administrátora farnosti Otce Christopha Jakoba a pro mě to bude moje poslední mše sv. tady a moje rozloučení s vámi. Tento den bude jediná mše sv. ve farnosti v 10h30 v kostele sv. Víta v Tuchoměřicích.