V parku u kostelíka se nalézá pomník, postavený k uctění památky padlých občanů v 1. světové válce. Podnět k jeho vybudování dala tělovýchovná jednota Sokol v roce 1923 a vyzvala všechny spolky v obci, aby utvořily komisi pro postavení pomníku. Peníze darovaly spolky i jednotlivci ve veřejné sbírce a nákladem 7.500 Kčs byl pomník o rok později v roce 1924 postaven. V roce 1928 k němu byla přidána hrst půdy ze známého bojiště 1. světové války u Zborova v Haliči (dnes Ukrajina).

V roce 2010 byla v rámci oprav Pomníku padlým z 1. světové války původní pamětní deska se jmény padlých ve 2. světové válce sejmuta, opravena a umístěna na ocelovou patinovanou desku, osazenou na revers památníku. Před pomník byla umístěna mozaika s motivem lva.

V roce 1946 byla odhalena mramorová deska vsazená do pěticípé hvězdy na památku padlým rudoarmějcům.