Poplatek za registraci čtenáře činí 40 Kč za rok a výpůjční doba knih je 4 týdny.

Knižní fond naší knihovny je dostupný na  odkazu zde, registrovaní čtenáři si mohou touto cestou knihu i rezervovat.

Knihy z výměnného fondu Městské knihovny v Praze naleznete v pdf souboru k nahlédnutí zde.

Adresa:
Polyfunkční budova Přední Kopanina
Hokešovo náměstí 193, boční vchod
164 00 Praha 6 – Přední Kopanina

Otevřeno: každý čtvrtek od 17 do 18 hodin
Knihovnice: Dana Beranová
Telefon: 724 216 319
E-Mail: danaberan@volny.cz

Internet
Svým čtenářům umožňuje knihovna zdarma využívat počítač s připojením na internet. Pokud máte o tuto službu zájem, objednejte se prosím předem, na telefonním čísle 724 216 319 nebo na  danaberan@volny.cz.