Adresa:
Knihovna v Praze 6 – Přední Kopanině
Hokešovo náměstí 193
164 00 Praha 6 – Přední Kopanina
Otevřeno:
vždy každý čtvrtek od 17 do 18 hodin
Knihovnice:
Dana Beranová
Telefon:
724 216 319
E-Mail:
danaberan@volny.cz

Poplatek za registraci čtenáře činí 40 Kč za rok a výpůjční doba knih je 4 týdny.

Internet

Svým čtenářům umožňuje knihovna zdarma využívat počítač s připojením na internet. Pokud máte o tuto službu zájem, objednejte se prosím, předem na telefonním čísle 724 216 319 nebo na e-mail. adrese danaberan@volny.cz.