KNIHOVNA OPĚT OTEVŘENA od 5.1.2021

PROVOZ KNIHOVNY OD 18.12.2020

Dle usnesení vlády č. 1332 je provoz knihoven možný pouze formou výdeje předem objednaných výpůjček a jejich vracení přes výdejní okénko či bezkontaktně. Vzhledem k tomu, že výdejní okénko nemáme, nabízíme možnost bezkontaktních výpůjček.

 Pro výběr máte možnost použít on-line katalog knihovny  https://katalog.prednikopanina.cz/

Je nutno dodržet tyto podmínky:

  • použít desinfekci a roušku
  • pouze v otevírací době knihovny po předchozí telefonické dohodě s knihovnicí, přijít v domluveném termínu a čase
  • knihy vyzvednete či zanecháte v mezidveřním prostoru bočního vstupu do budovy radnice

 

Služba pro seniory a handicapované
Čtenáři z řad seniorů či handicapovaní , kteří budou mít zájem o dovoz knih domů, mě můžou kontaktovat na mém telefonu 724 216 319 nebo mi napsat na e-mailovou adresu danaberan@volny.cz. Knihy si mohou vybírat z katalogu knihovního fondu a seznamu výměnného fondu, který najdou na internetových stránkách městské části Praha – Přední Kopanina  –  místní lidová knihovna nebo po dohodě mohu poskytnout tištěný seznam knih.

Čtenářský a hrací koutek
V otevírací době knihovny nabízíme možnost posedět v knihovně či ve vedlejším sále, přečíst knihu, časopis nebo si zahrát některou z her.

Internet
Svým čtenářům umožňuje knihovna zdarma využívat počítač s připojením na internet. Pokud máte o tuto službu zájem, objednejte se prosím předem.

Otevirací doba:
úterý 14-16:00 hodin
čtvrtek 16-18:0 hodin

Kontak
ing. Dana Beranová
724 216 319
danaberan@volny.cz

Adresa:
Radnice Přední Kopanina, boční vchod
Hokešovo náměstí 193
164 00 Praha 6 – Přední Kopanina