Městská část Praha – Přední Kopanina se rozkládá na severozápadním okraji našeho hlavního města, nedaleko mezinárodního letiště Praha-Ruzyně.

Obecní úřad vznikl již záhy po založení samostatné republiky roku 1918. Od roku 1974 je Přední Kopanina součástí hlavního města a je jednou z nejmenších městských částí. Jak dokládají archeologické nálezy i písemné zprávy, jde o městskou část velmi starobylou.

Důležité zprávy

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ – OCHRANA OVZDUŠÍ

V souvislosti se začínající topnou sezonou vás upozorňujeme na záležitosti týkající se zákona o ochraně ovzduší.
1.  Co nesmíte spalovat naleznete ve vyhlášce č.11/2019 Sb. hl. m. Prahy, plné znění naleznete zde.
2. Nezapomeňte na povinnost provést revizi kotle a komína dle zákona o ochraně ovzduší, plné znění naleznete zde.
2.  Jak správně topit. Příručku  v elektronické podobě najdete na odkazu zde.
3.  Odkaz na aktuální situaci ovzduší v Praze (případné smogové situace) naleznete zde.
4.  Další informace týkající se ochrany ovzduší najdete na našich www stránkách zde či přímo na stránkách Portálu životního prostředí hl.m. Prahy zde.
5.  Odkaz na dotační program Čistá energie Praha, kde máte možnost požádat o dotaci na výměnu kotle, naleznete zde.


S účinností od 1. 1. 2023 dojde k předání vodohospodářského majetku městské části Praha – Přední Kopanina hlavnímu městu Praze, které předává tento majetek do správy Pražské vodohospodářské společnosti a.s. (dále jen „PVS“) a do provozování společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (dále jen „PVK“). Z tohoto důvodu je nezbytné, aby se budoucí správce a budoucí provozovatel vodohospodářského majetku na území MČ Praha – Přední Kopanina podíleli na vyjadřování k plánované výstavbě v naší městské části. PVS a PVK se vyjadřují výhradně přes vyjadřovací portál dostupný na www.vyjadrovaciportal.cz. V případě nejasností je možné kontaktovat zástupce těchto společností:

Ing. Zdeněk Pacvoň – pacvonz@pvs.cz
Ing. Marek Červenka – marek.cervenka@pvk.cz


Aktuální akce na Přední Kopanině a v okolí


Vstupem na akce pořádané městskou částí souhlasíte s fotografováním/natáčením své osoby. Pořízený materiál může být zveřejněn na www nebo v  Kopaninských listech.