Městská část Praha – Přední Kopanina se rozkládá na severozápadním okraji našeho hlavního města, nedaleko mezinárodního letiště Praha-Ruzyně.

Obecní úřad vznikl již záhy po založení samostatné republiky roku 1918. Od roku 1974 je Přední Kopanina součástí hlavního města a je jednou z nejmenších městských částí. Jak dokládají archeologické nálezy i písemné zprávy, jde o městskou část velmi starobylou.

Důležité zprávy


UZAVÍRKA ULICE K TUCHOMĚŘICŮM
Ve dnech 30.6.2018 až 31.8.2018 (nejzazší termín dokončení) bude z důvodu rekonstrukce uzavřena část ulice K Tuchoměřicům. Bude prováděno její rozšíření a rekonstrukce, a to od konce městské části Přední Kopanina po kruhový objezd „Akcíz“. Zároveň dojde ke změně jízdních řádů. Po dobu rekonstrukce bude linka161 ukončena v Nebušicích, do Přední Kopaniny bude jezdit pouze linka 312 a to ze zastávky Veleslavín.


ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU HL.M.P. ON-LINE.
Dovolujeme si Vás informovat o nově vzniklém webovém rozhraní (dále jen „portál“), které slouží veřejnosti k usnadnění komunikace s Odborem územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy při projednávání změn a úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (dále jen „UP SU HMP). Prostřednictvím tohoto portálu nyní může veřejnost vytvářet své připomínky/ námitky k aktuálně projednávaným změnám a úpravám UP SU HMP.
Odkaz na tento portál naleznete zde. Přednášky pro veřejnost, prezentce, diskuze…podrobné informace a termíny naleznete zde.


Nové psí známky k vyzvednutí na ÚMČ.


Aktuální akce na Přední Kopanině a v okolí