Městská část Praha – Přední Kopanina se rozkládá na severozápadním okraji našeho hlavního města, nedaleko mezinárodního letiště Praha-Ruzyně.

Obecní úřad vznikl již záhy po založení samostatné republiky roku 1918. Od roku 1974 je Přední Kopanina součástí hlavního města a je jednou z nejmenších městských částí. Jak dokládají archeologické nálezy i písemné zprávy, jde o městskou část velmi starobylou.

Důležité zprávy


Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce naleznete zde.


PETICE
dovolujeme si Vás informovat o možnosti podepsání petice proti stávajícímu řešení dopravní situace na pozemních komunikacích Na Krutci a Horoměřická, kde došlo k instalaci svislého dopravního značení, podle něhohž je v dané oblasti, tj. na křižovatce ulice Na Krutci a ulice Horoměřická, jiný režim silničního provozu v častovém rozmezí od 10:00 do 07:00 hod. a jiný režim silničního provozu mimo uvedené intervaly.
Petici bude možno podepsat  během voleb při vchodu do sálu polyfunkčního objektu nové radnice Přední Kopanina 5. října (14:00 – 22:00) a 6. října (08:00-14:00) nebo v úředních hodinách (Po, St 08:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00).


NÁHRADNÍ TERMÍN KONTEJNERU NA ROSTLINNÝ ODPAD
Náhradní termín za 1.9. v ulici Do Roklí bude 13.10.2018, 9-15:00 hod. – naproti sběrným nádobám na tříděný odpad.
Náhradní termín za 15.9. v chatové osadě Preláta bude 20.10.2018, 9-15:00 hod. – naproti č.p.57


Aktuální akce na Přední Kopanině a v okolí