Městská část Praha – Přední Kopanina se rozkládá na severozápadním okraji našeho hlavního města, nedaleko mezinárodního letiště Praha-Ruzyně.

Obecní úřad vznikl již záhy po založení samostatné republiky roku 1918. Od roku 1974 je Přední Kopanina součástí hlavního města a je jednou z nejmenších městských částí. Jak dokládají archeologické nálezy i písemné zprávy, jde o městskou část velmi starobylou.

Důležité zprávy


Od 12. června 2022 dochází na základě rozhodnutí Středočeského kraje k několika úpravám jízdného na linkách v systému PID ve Středočeském kraji. Nejvýznamnější změnou je zrušení bezplatné přepravy pro seniory nad 70 let v autobusech a sjednocení podmínek pro tuto věkovou kategorii v autobusech a vlacích PID. Senioři nad 70 let budou nově platit poloviční jízdné, tedy stejně jako nyní senioři od 65 let. Další novinkou je zavedení výhodných krátkodobých i jednodenních jízdních dokladů pro přepravu jízdních kol a speciální zlevněné jízdné bude zavedeno pro účastníky odboje a odporu proti komunismu a válečné veterány.


S účinností od 1. 1. 2023 dojde k předání vodohospodářského majetku městské části Praha – Přední Kopanina hlavnímu městu Praze, které předává tento majetek do správy Pražské vodohospodářské společnosti a.s. (dále jen „PVS“) a do provozování společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (dále jen „PVK“). Z tohoto důvodu je nezbytné, aby se budoucí správce a budoucí provozovatel vodohospodářského majetku na území MČ Praha – Přední Kopanina podíleli na vyjadřování k plánované výstavbě v naší městské části. PVS a PVK se vyjadřují výhradně přes vyjadřovací portál dostupný na www.vyjadrovaciportal.cz. V případě nejasností je možné kontaktovat zástupce těchto společností:
Ing. Zdeněk Pacvoň – pacvonz@pvs.cz
Ing. Marek Červenka – marek.cervenka@pvk.cz


Aktuální akce na Přední Kopanině a v okolí


Vstupem na akce pořádané městskou částí souhlasíte s fotografováním/natáčením své osoby. Pořízený materiál může být zveřejněn na www nebo v  Kopaninských listech.