Vítejte

Vítejte na oficiálních internetových stránkách Městské části Praha - Přední Kopanina.

Historický plán Přední Kopaniny z roku 1840

Základní údaje:

Městská část Praha - Přední Kopanina se rozkládá na severozápadním okraji našeho hlavního města, nedaleko mezinárodního letiště Praha-Ruzyně.

Místní úřad vznikl již záhy po založení samostatné republiky roku 1918. Od roku 1974 je Přední Kopanina součástí hlavního města a je jednou z nejmenších městských částí. Jak dokládají archeologické nálezy i písemné zprávy, jde o městskou část velmi starobylou.
Více viz historie městské části...

 

Aktuality:

Údržba hlavní dráhy letiště

29.9.2014

Na základě informací pí Evy Krejčí, mluvčí letiště Praha, a. s., informujeme tímto o pravidelné údržbě hlavní dráhy, která začala dnes a potrvá do pátku 3. 10. Práce byly naplánovány tak, aby probíhaly pouze v denní době, tedy od 6:30 do 18:30 hodin. V době uzávěry provozu na hlavní dráze je využívána dráha vedlejší.

Změna trasy linek 143 a 176 v oblasti Strahova

21.9.2014

Od 15. 9. 2014 je na základě dohody s městskými částmi Praha 5 a 6 upravena trasa autobusových linek 143 a 176, čímž je obnoveno přímé propojení Prahy 6 s oblastí Klamovky, Jinonic a Nových Butovic. Přímé spojení Prahy 6 s oblastí Andělu je nadále zajištěno tramvajovou linkou 20.

143: Vybrané spoje celotýdenně jsou prodlouženy o úsek Stadion Strahov – Spiritka – Klamovka – Jinonice – Nové Butovice, na linku jsou nově nasazeny standardní autobusy a v pracovní dny jsou v  úseku Dejvická – Stadion Strahov zkráceny intervaly.

176: Linka je celotýdenně zkrácena do trasy Karlovo náměstí – Stadion Strahov (zrušený úsek je nahrazen prodloužením linky 143).

Změny v dopravě k otevření Trojského mostu

21.9.2014

V souvislosti s postupným zprovozňováním tunelového komplexu Blanka a nového Trojského mostu dochází v průběhu září a října 2014 k některým změnám tramvajových a autobusových linek PID v oblasti Holešovic a Troje.

Od 8. září 2014 je kvůli převedení provozu z ulice Povltavské na novou komunikaci zrušena zastávka Pelc-Tyrolka ve směru Nádraží Holešovice. Jako částečná náhrada jsou od 22. září  2014 zavedeny na lince 201 vložené spoje na konci ranní špičky v úseku Rokoska – Nádraží Holešovice.

K plánovanému termínu zprovoznění Trojského mostu 6. 10. 2014 bude obnoven provoz denní linky 17 v úseku Výstaviště Holešovice – Vozovna Kobylisy (v tomto úseku i nadále pojede pouze polovina spojů). Na svoji pravidelnou trasu se vrátí také noční tramvajová linka 53.

Metrobusová linka 112 bude ve směru Nádraží Holešovice nově vedena přes Trojský most (ruší se zastávka Jankovcova), v  opačném směru bude zachována trasa přes zastávku Pelc-Tyrolka.

Starší...