Sbírka na zhotovení pamětní desky Ferdinandu V. Dobrotivému

Práce spojené s realizací této pamětní desky se odhadují ve finanční výši 54.450,- Kč.
Vybraná částka, která přesáhne tuto realizaci, bude použita na úpravy parku před rotundou sv. Maří Magdaleny (schváleno usnesením na zasedání zastupitelstva MČ  č. 98  dne 29. 2. 2016 a usnesením č. 104 ze dne 4. 5. 2016).

Přispět můžete v hotovosti na Úřadě městské části, v úředních hodinách (pondělí a středa 8-12:00+13-17:00)

či převodem na účet, číslo účtu 4223313379/0800

v hotovosti do 24. 8. 2016 a převodem na účet do 27. 8. 2016 včetně.

Pokud budete chtít být zveřejněni jako dárce na stránkách naší městské části, prosíme zaslat souhlas emailem, jméno a příjmení prosíme uvést do zprávy pro příjemce.

Návrh a popis pamětní desky naleznete zde.

Podrobné informace o probíhajících oslavách naleznete zde.

Zhotovení pamětní desky Ferdinandu V. Dobrotivému

V souvislosti se 180 výročím poslední korunovace v Čechách bude osazena pamětní deska Ferdinandu V. Dobrotivému. Tento panovník byl Přední Kopanině příznivě nakloněn a nezapomínal na ni …. za tímto účelem Městská část zřídila depozitní účet na veřejnou sbírku.

FerdinandV.Dobrotivy

Sedmého září 1836 byl korunován Ferdinand V. Dobrotivý, poslední český král, kterému se Čechy staly skutečným domovem. Tento panovník přispěl významnou finanční měrou i k rekonstrukci rotundy sv. Maří Magdaleny, dominantě a chloubě naší městské části. Ovšem mnoho nechybělo a vše mohlo být úplně jinak…Po zrušení jezuitského řádu v roce 1773 totiž rotunda sv. Maří Magdaleny ztrácí svůj význam a přestává být farním kostelem. Stává se filiálním ke kostelu v Tuchoměřicích, přičemž stavebně chátrá a je z ní spíše zřícenina. V roce 1779 se zřítila původní kamenná klenba a další osud vzácné památky nikoho moc nezajímal. Tento neutěšený stav trvá až do roku 1852, kdy ji zachránil penzionovaný císař a český král Ferdinand V. Dobrotivý. Zaplacením celé opravy zajistil rozsáhlou renovaci kostela, která byla prováděna do roku 1858 stavitelem Karlem Wiesenfeldem.

Umístění pamětní desky v naší městské části by tedy nebylo jen poctou tomuto v Čechách velmi oblíbenému panovníkovi, ale především slušností.

Základní údaje:

Městská část Praha – Přední Kopanina se rozkládá na severozápadním okraji našeho hlavního města, nedaleko mezinárodního letiště Praha-Ruzyně.

Místní úřad vznikl již záhy po založení samostatné republiky roku 1918. Od roku 1974 je Přední Kopanina součástí hlavního města a je jednou z nejmenších městských částí. Jak dokládají archeologické nálezy i písemné zprávy, jde o městskou část velmi starobylou.

obec_000

Chráněná lípa na Hokešově náměstí

10 km

Vzd. od centra:

712

Počet obyvatel:

342 m

Nadmořská výška:

278

Počet domů:

327 ha

Rozloha:

185

Počet bytů: