Městská část Praha – Přední Kopanina se rozkládá na severozápadním okraji našeho hlavního města, nedaleko mezinárodního letiště Praha-Ruzyně.

Místní úřad vznikl již záhy po založení samostatné republiky roku 1918. Od roku 1974 je Přední Kopanina součástí hlavního města a je jednou z nejmenších městských částí. Jak dokládají archeologické nálezy i písemné zprávy, jde o městskou část velmi starobylou.

obec_000

Památná lípa na Hokešově náměstí

Důležité zprávy

Dovolená MUDr. Fejfarové ve dnech 3.-14.7. a 14.-25.8.2017, podrobné informace naleznete zde.
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017
Podrobné informace naleznete zde.

Ztráty a nálezy

Na prostřední lesní cestě nad Hiklovými se našly klíče, jsou k vyzvednutí na úřadě MČ.

Aktuální akce na Přední Kopanině