Městská část Praha – Přední Kopanina se rozkládá na severozápadním okraji našeho hlavního města, nedaleko mezinárodního letiště Praha-Ruzyně.

Obecní úřad vznikl již záhy po založení samostatné republiky roku 1918. Od roku 1974 je Přední Kopanina součástí hlavního města a je jednou z nejmenších městských částí. Jak dokládají archeologické nálezy i písemné zprávy, jde o městskou část velmi starobylou.

Důležité zprávy

Aktuální informace ke koronaviru sledujte na magistrátním webu bezpecnost.praha.eu


Stanovisko MV pro případ, že vám skončí v době nouzového stavu platnost občanského či řidičského průkazu naleznete zde.


Svoz odpadu, sběrné dvory, přistavování VOK a ostatní

Prodloužení platnosti stávajících opatření do odvolání, minimálně po dobu omezení volného pobytu a pohybu na veřejnosti na základě rozhodnutí vlády ČR (předpokládaný začátek tiskové konference k tématu dnes v 15 hod.), konkrétně se jedná o následující služby:

 • Svoz směsného odpadu – probíhá bez omezení, svoz bude i nadále zajišťován standardně v nastavených svozových dnech a četnostech,
 • Svoz využitelných složek (papír, sklo, plasty, nápojový karton, kovy, bioodpad) – probíhá bez omezení, svoz bude i nadále zajišťován standardně v nastavených svozových dnech a četnostech

Provoz a seznam sběrných dvorů hl. m. Prahy dle provozovatelů, od 30.3.2020

Pražské služby, a.s.

otevřeno od pondělí 30.3.2020

– na plochu SD budou vpouštěni občané po jednom

– otevírací doba bude upravena takto:    po – pá 8,30 – 16 hod., so 8,30 – 14 hod., svátky zavřeno

 • PRAHA 4                                            Zakrytá, Praha 4 – Spořilov
 • PRAHA 5                                            Puchmajerova, Praha 5 – Jinonice
 • PRAHA 6                                            Proboštská 1, Praha 6 – Dejvice
 • PRAHA 9                                            Pod Šancemi 444/1, Praha 9 – Vysočany
 • PRAHA 19                                          Jilemnická/Bohdanečská, Praha 19 – Kbely
 • PRAHA – D. Měcholupy                Za zastávkou 3, Praha – D. Měcholupy
 • PRAHA 22                                          Bečovská 939, Praha 22 – Uhříněves

AVE Pražské komunální služby, a.s.

SD otevřen nejdříve od 1.4.2020, do té doby vedení společnosti připraví provozní podmínky pro otevření v bezpečném režimu

 • PRAHA 3                                            Malešická 74, Praha 3 – Žižkov

Ipodec – Čisté město, a.s.

otevřeno od pondělí 30.3.2020

– na plochu SD budou vpouštěni občané maximálně po třech

 • PRAHA 8                                            Voctářova, Praha 8 – Libeň
 • PRAHA 19                                          K Cihelně 420, Praha 19 – Satalice

KOMWAG, podnik čistoty a údržby města, a.s.

otevřeno od pondělí 30.3.2020

– na plochu SD budou vpouštěni občané maximálně po jednom

– standardní otevírací doba

 • PRAHA 2                                            Perucká 10/2542, Praha 2 – Vinohrady
 • PRAHA 11                                          Bartůňkova 711, Praha 11 – Chodov

VS-Ekoprag, spol. s r.o.

otevřeno od pondělí 30.3.2020

 • PRAHA-Běchovice                          Podnikatelská, Praha – Běchovice
 • PRAHA-Kunratice                           Dobronická 892, Praha – Kunratice
 • PRAHA 14                                           Teplárenská 5, Praha 14 – Kyje

FCC Česká republika, spol. s r.o.

SD otevřen nejdříve od 1.4.2020

– standardní otevírací doba

 • PRAHA 8                                            Ďáblická 791/89, Praha 8 – Ďáblice

Správa bytových objektů Praha – Modřany

– dle sdělení zástupce provozovatele prozatím pro občany zavřeno, v případě změny budeme informováni

 • PRAHA 12                                          Generála Šišky, Praha 12 – Modřany

Technické služby – Radotín

– dle sdělení provozovatele prozatím pro občany zavřeno, v případě změny budeme informováni

 • PRAHA 16                                          V sudech 1488, Praha 16 – Radotín

Odbor místního hospodářství ÚMČ Praha 20

SD otevřen nejdříve od 1.4.2020

– standardní otevírací doba

 • PRAHA 20                                          Chvalkovická 3, Praha 20 – H. Počernice

 

 • Provoz kompostárny hl. m. Prahy ve Slivenci  je pro veřejnost přerušen, návoz bioodpadu od podnikatelských subjektů je i nadále umožněn bez omezení,
 • Služba přistavování velkoobjemových kontejnerů na objemný odpad a bioodpad – přerušena do odvolání.
 • Svoz nebezpečného odpadu:
 1. Stabilní sběr a svoz NO – služba dočasně přerušena do odvolání,
 2. Mobilní sběr NO – služba dočasně přerušena do odvolání,
 3. Svoz nepoužitelných léčiv z lékáren zapojených do systému města – probíhá bez omezení.

SZÚ vydal stanovisko k problematice nakládání s komunálním odpadem ve vazbě na onemocnění COVID19, informace je uveřejněna na Portálu ŽP, prosíme MČ, aby tuto informaci rovněž umístili na své webové stránky:

Jak zacházet s rouškami v domácnostech:

 • Použité roušky vložte do plastového pytle s tloušťkou minimálně 0,2 mm, zavažte a povrch pytle dezinfikujte. Pokud použijete tenčí materiál, je potřeba dát dva pytle a dezinfikovat vnější.
 • Přesvědčte se, že pytle jsou skutečně dobře zavázané.
 • Takto zabezpečený odpad vhoďte pouze a jen do černé popelnice (na směsný komunální odpad).
 • V žádném případě neodkládejte tyto zavázané pytle mimo kontejnery, abyste neohrozili zdraví pracovníků svozových společností.
 • Po manipulaci s odpady je vždy nutné umývat si ruce mýdlem a vodou.

Více zde: http://szu.cz/tema/prevence/stanovisko-narodniho-referencniho-centra-pro-hygienu-pudy-a-2

 


Provoz úřadu

V souvislosti s vyhlášením celostátní karantény v ČR ruší  Úřad městské části Praha – Přední Kopanina od pondělí 16. března do odvolání úřední hodiny v pondělí a středu. Rovněž se ruší provoz Místní lidové knihovny od pondělí 16. března 2020 do odvolání.

Zaměstnanci úřadu budou po dobu shora uvedenou vyřizovat požadavky občanů prioritně elektronickou formou, například datovou schránkou, nebo e-maily (urad@prednikopanina.cz, tajemnik@prednikopanina.cz) či telefonicky (+420 731 470 780, + 420 608 935 156).

Preventivní opatření jsou zaváděna kvůli omezení přímého styku s veřejností a minimalizaci možného oboustranného přenosu koronaviru. Děkujeme za pochopení


Kulturní akce

V návaznosti na aktuální situaci v ČR, jsme nuceni vám sdělit, že plánované akce – koncert Pavla Dobeše 28.03.2020, kino pro děti i dospělé 28.03.2020 a oslava 735 let od první zmínky o Přední Kopanině 04.04.2020 jsou zrušeny. Předpokládáme přeložení jak koncertu Pavla Dobeše, tak oslavy výročí Přední Kopaniny. O náhradním termínu budete úřadem informováni. Vaše rezervace na koncert jsou platné.


Veřejné zasedání

Dále jsme nuceni zrušit i veřejné zasedání plánované na 30.03.2020. Opět vás budeme informovat dle aktuální situace.


Úřední hodiny Městské policie

Do odvolání SE RUŠÍ ÚŘEDNÍ HODINY NA SLUŽEBNĚ. V případě potřeby využijte telefonní kontakty:

Michal Kobzáň telů.: 778 702 044 (16.3.-20.3.2020 čerpá OČR, prosím nevolat)
Milan Jeřábek tel.: 778 702 043


Štěpkování a přistavování kontejnerů

Do odvolání zrušeno!!!!


Sdělení MUDr. Fejfarové

S platností od 16.3 bude nutné omezit provoz naší ordinace dle doporučení SPL CR . Ochranné pomůcky máme bohužel pouze na jeden den  16.3.2020 . Tedy od 17.3. 2020 bude režim ordinace nastaven takto : poskytujeme pouze telefonické či elektronické konzultace, zajistíme předpis e-Receptů a vystavování e- Neschopenek, ale nebudeme vstupovat do fyzického kontaktu s pacienty. Toto platí do odvolání.

Kontaktní telefon: 220 96 0018,605 555 038, email :  ordinacenebušice@seznam.cz


Sdělení MUDr. Urbancové

Nouzový režim ordinace: všechny pacienty ošetřujeme VÝHRADNĚ po předchozím objednání.; s nemocným dítětem(horečky, kašel, dušnost) NEVSTUPUJTE DO ČEKÁRNY a předem stav konzultujet s lékařem na tel. čísle 220 961 452. Zbytná ošetření/vyšetření odložte.

Mimořádné opatření platí od pondělí 16. března 2020 od 6:00 do odvolání.


Opatření České pošty v souvislosti s koronavirem naleznete zde.Aktuální akce na Přední Kopanině a v okolí