Městská část Praha – Přední Kopanina se rozkládá na severozápadním okraji našeho hlavního města, nedaleko mezinárodního letiště Praha-Ruzyně.

Obecní úřad vznikl již záhy po založení samostatné republiky roku 1918. Od roku 1974 je Přední Kopanina součástí hlavního města a je jednou z nejmenších městských částí. Jak dokládají archeologické nálezy i písemné zprávy, jde o městskou část velmi starobylou.

DŮLEŽITÉ ZPRÁVY

DOVOLENÁ MUDR. FEJFAROVÁ-MĚSÍC ČERVEN
Informace naleznete zde.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ – OCHRANA OVZDUŠÍ

V souvislosti se začínající topnou sezonou vás upozorňujeme na záležitosti týkající se zákona o ochraně ovzduší.
1.  Co nesmíte spalovat naleznete ve vyhlášce č.11/2019 Sb. hl. m. Prahy, plné znění naleznete zde.
2. Nezapomeňte na povinnost provést revizi kotle a komína dle zákona o ochraně ovzduší, plné znění naleznete zde.
2.  Jak správně topit. Příručku  v elektronické podobě najdete na odkazu zde.
3.  Odkaz na aktuální situaci ovzduší v Praze (případné smogové situace) naleznete zde.
4.  Další informace týkající se ochrany ovzduší najdete na našich www stránkách zde či přímo na stránkách Portálu životního prostředí hl.m. Prahy zde.
5.  Odkaz na dotační program Čistá energie Praha, kde máte možnost požádat o dotaci na výměnu kotle, naleznete zde.Aktuální akce na Přední Kopanině a v okolí


Vstupem na akce pořádané městskou částí souhlasíte s fotografováním/natáčením své osoby. Pořízený materiál může být zveřejněn na www nebo v  Kopaninských listech.