Městská část Praha – Přední Kopanina se rozkládá na severozápadním okraji našeho hlavního města, nedaleko mezinárodního letiště Praha-Ruzyně.

Obecní úřad vznikl již záhy po založení samostatné republiky roku 1918. Od roku 1974 je Přední Kopanina součástí hlavního města a je jednou z nejmenších městských částí. Jak dokládají archeologické nálezy i písemné zprávy, jde o městskou část velmi starobylou.

Důležité zprávy

DOBA ZVÝŠENÉHO NEBZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU
Platí ode dnes, 23.7.2018, do odvolání, podrobnosti zde.Děkujeme že vezmete tuto skutečnost na vědomí a budete se vyvarovat provozování uvedených aktivit.


ÚPLNÁ UZAVÍRKA ÚNĚTICE, ČÁSTEČNÁ UZAVÍRKA MČ SUCHDOL
ÚNĚTICE.  Z důvodu výstavby vodovodu a kanalizace bude od 16.7. do 30.9.2018 uzavřen průjezd obcí Únětice!! Průjezd bude umožněn pouze linkovému autobusu!!
SUCHDOL. Ulice Kamýcká je v úseku od Kosovy po Dvorskou uzavřena od 16. července do 28. srpna pro veškerý provoz, protože zde TSK provádí rekonstrukci vozovky. Linka 147 projíždí jednosměrně na Výhledy ulicemi Kamýcká, Ke Stavebninám, K Horoměřicům přes Brandejsovo nám. do ulice do Internacionální, linka 359 nezajíždí. Automobilová doprava
Průjezd Suchdolem do Horoměřic a Statenic bude znemožněn resp. velmi omezen. Objízdné trasy povedou přes Roztoky a nebo ulicí Sídlištní a dále přes zahrádky do Horoměřic.


Nové psí známky k vyzvednutí na ÚMČ.


Aktuální akce na Přední Kopanině a v okolí