Městská část Praha – Přední Kopanina se rozkládá na severozápadním okraji našeho hlavního města, nedaleko mezinárodního letiště Praha-Ruzyně.

Obecní úřad vznikl již záhy po založení samostatné republiky roku 1918. Od roku 1974 je Přední Kopanina součástí hlavního města a je jednou z nejmenších městských částí. Jak dokládají archeologické nálezy i písemné zprávy, jde o městskou část velmi starobylou.

Důležité zprávy


ÚPLNÁ UZAVÍRKA ÚNĚTICE, ČÁSTEČNÁ UZAVÍRKA MČ SUCHDOL A VELKÉ PŘÍLEPY

VELKÉ PŘÍLEPY. Ulice Kladenska je uzavřena v části vyznačené na mapce zde, v směru od Lichocevsi po křižovatku na Noutonice, v době 23.7.-31.7.2018.

ÚNĚTICE.  Z důvodu výstavby vodovodu a kanalizace bude od 16.7. do 30.9.2018 uzavřen průjezd obcí Únětice!! Průjezd bude umožněn pouze linkovému autobusu!!

SUCHDOL. Ulice Kamýcká je v úseku od Kosovy po Dvorskou uzavřena od 16. července do 28. srpna pro veškerý provoz, protože zde TSK provádí rekonstrukci vozovky. Linka 147 projíždí jednosměrně na Výhledy ulicemi Kamýcká, Ke Stavebninám, K Horoměřicům přes Brandejsovo nám. do ulice do Internacionální, linka 359 nezajíždí. Automobilová doprava
Průjezd Suchdolem do Horoměřic a Statenic bude znemožněn resp. velmi omezen. Objízdné trasy povedou přes Roztoky a nebo ulicí Sídlištní a dále přes zahrádky do Horoměřic.


UZAVÍRKA ULICE K TUCHOMĚŘICŮM
Ve dnech 30.6.2018 až 31.8.2018 (nejzazší termín dokončení) bude z důvodu rekonstrukce uzavřena část ulice K Tuchoměřicům. Bude prováděno její rozšíření a rekonstrukce, a to od konce městské části Přední Kopanina po kruhový objezd „Akcíz“. Zároveň dojde ke změně jízdních řádů. Po dobu rekonstrukce bude linka161 ukončena v Nebušicích, do Přední Kopaniny bude jezdit pouze linka 312 a to ze zastávky Veleslavín.


ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU HL.M.P. ON-LINE.
Dovolujeme si Vás informovat o nově vzniklém webovém rozhraní (dále jen „portál“), které slouží veřejnosti k usnadnění komunikace s Odborem územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy při projednávání změn a úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (dále jen „UP SU HMP). Prostřednictvím tohoto portálu nyní může veřejnost vytvářet své připomínky/ námitky k aktuálně projednávaným změnám a úpravám UP SU HMP.
Odkaz na tento portál naleznete zde. Přednášky pro veřejnost, prezentce, diskuze…podrobné informace a termíny naleznete zde.


Nové psí známky k vyzvednutí na ÚMČ.


Aktuální akce na Přední Kopanině a v okolí