Městská část Praha – Přední Kopanina se rozkládá na severozápadním okraji našeho hlavního města, nedaleko mezinárodního letiště Praha-Ruzyně.

Obecní úřad vznikl již záhy po založení samostatné republiky roku 1918. Od roku 1974 je Přední Kopanina součástí hlavního města a je jednou z nejmenších městských částí. Jak dokládají archeologické nálezy i písemné zprávy, jde o městskou část velmi starobylou.

Důležité zprávy


IMG_20180226_111823_resized_20180226_111913272NOVÉ PSÍ ZNÁMKY
Přijďte si vyzvednout psí známky a případně zaplatit poplatek za rok 2018, pokud jste tak ještě neučinili!!!


ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU HL.M.P. ON-LINE.
Dovolujeme si Vás informovat o nově vzniklém webovém rozhraní (dále jen „portál“), které slouží veřejnosti k usnadnění komunikace s Odborem územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy při projednávání změn a úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (dále jen „UP SU HMP). Prostřednictvím tohoto portálu nyní může veřejnost vytvářet své připomínky/ námitky k aktuálně projednávaným změnám a úpravám UP SU HMP.
Odkaz na tento portál naleznete zde.

Ztráty a nálezy


Aktuální akce na Přední Kopanině a v okolí