Městská část Praha – Přední Kopanina se rozkládá na severozápadním okraji našeho hlavního města, nedaleko mezinárodního letiště Praha-Ruzyně.

Obecní úřad vznikl již záhy po založení samostatné republiky roku 1918. Od roku 1974 je Přední Kopanina součástí hlavního města a je jednou z nejmenších městských částí. Jak dokládají archeologické nálezy i písemné zprávy, jde o městskou část velmi starobylou.

Důležité zprávy


Informujeme o částečné uzavírce ulice Horoměřická z důvodu sanace havarijního stavu svahů podél komunikace ul. Horoměřická v úseku mezi křižovatkami s ul. V Šáreckém údolí a Želivka. Doprava zde bude vedena obousměrně pouze v jednom jízdním pruhu a bude řízena provizorním signalizačním zařízením. Termín realizace je od 10. 5. do 6. 6. 2018.
Nákres situace naleznete zde.


ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU HL.M.P. ON-LINE.
Dovolujeme si Vás informovat o nově vzniklém webovém rozhraní (dále jen „portál“), které slouží veřejnosti k usnadnění komunikace s Odborem územního rozvoje Magistrátu hl. m. Prahy při projednávání změn a úprav Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy (dále jen „UP SU HMP). Prostřednictvím tohoto portálu nyní může veřejnost vytvářet své připomínky/ námitky k aktuálně projednávaným změnám a úpravám UP SU HMP.
Odkaz na tento portál naleznete zde. Přednášky pro veřejnost, prezentce, diskuze…podrobné informace a termíny naleznete zde.


NOVÉ PSÍ ZNÁMKY Přijďte si vyzvednout psí známky!!!


Aktuální akce na Přední Kopanině a v okolí