Městská část Praha – Přední Kopanina se rozkládá na severozápadním okraji našeho hlavního města, nedaleko mezinárodního letiště Praha-Ruzyně.

Obecní úřad vznikl již záhy po založení samostatné republiky roku 1918. Od roku 1974 je Přední Kopanina součástí hlavního města a je jednou z nejmenších městských částí. Jak dokládají archeologické nálezy i písemné zprávy, jde o městskou část velmi starobylou.

Důležité zprávy


Plošná registrace seniorů 80+ pro vakcinaci
Registrace je spuštěna ode dne 15.1.2021 od 8:00 hodin.
Registrace je možná

  • přes internet na adrese: https://registrace.mzcr.cz/
  • nebo na telefonním čísle 1221
  • nebo může dotazník vyplnit praktická lékař

Pro pomoc s registrací zřídil Magistrát hl.m.Prahy linku 800 160 166. V provozu bude linka od pátku 15.1.20201 od 12:00 hodin a potom denně (včetně víkendu) od 8:00 do 16:00 hodin. Obsluhována bude operátory hlavního města a neziskové organizace Život 90. Na lince 800 160 166 vám také poskytnou informace o pomoci, kterou obyvatelům nabízejí městské části.


 

PROVOZ KNIHOVNY OD 18.12.2020

Dle usnesení vlády č. 1332 je provoz knihoven možný pouze formou výdeje předem objednaných výpůjček a jejich vracení přes výdejní okénko či bezkontaktně. Vzhledem k tomu, že výdejní okénko nemáme, nabízíme možnost bezkontaktních výpůjček.
Je nutno dodržet tyto podmínky:

  • použít desinfekci a roušku
  • pouze v otevírací době knihovny po předchozí telefonické dohodě s knihovnicí, přijít v domluveném termínu a čase
  • knihy vyzvednete či zanecháte v mezidveřním prostoru bočního vstupu do budovy radnice

ÚŘEDNÍ HODINY A FUNGOVÁNÍ ÚŘADU PRAHA PŘEDNÍ KOPANINA
upraveno v souvislosti s nouzovým stavem a usnesením Vlády ČR

Od 12.10. do odvolání upravujeme úřední hodiny takto:

Pondělí                7-12:00
Středa                  12-17:00

Nadále žádáme o prioritní vyřizování požadavků elektronickou formou, čili datovou schránkou a emailem a nebo telefonicky. Pokud potřebujete vyřídit něco neodkladně osobně, domluvte si předem telefonicky termín v úředních hodinách na níže uvedených telefonních číslech. Při vstupu použijte prosím vždy desinfekci a nevstupujte bez zakrytých dýchacích cest! Děkujeme.

TELEFONNÍ KONTAKY:
Mgr. Petr Vokáč +420 731 470 780            Jaroslava Doksanská+ 420 608 935 156
Emaily: urad@prednikopanina.cz, tajemnik@prednikopanina.cz


KOMPLETNÍ INFORMACE O ÚPRAVÁCH ÚŘEDNÍCH HODIN, PROVOZU ÚŘADU, KNIHOVNY, LÉKAŘŮ AJ. NALEZNEZE ZDE.


Aktuální akce na Přední Kopanině a v okolí