Ing. Vladimír Kozák

starosta

E-mail: v.kozak@volny.cz
Tel.: 605 250 360, 602 311 336

Šárka Kopičková

1. místostarostka

E-mail: sarkakopickova@seznam.cz
Tel.: 606 176 707

Petr Salát

2. místostarosta

E-mail: petr.salat@seznam.cz
Tel.: 777 722 779

PhDr. Dana Rabiňáková

E-mail: dana.rabinakova@seznam.cz

Prof. Ing. Jan Vymazal, CsC

E-mail: vymazal@yahoo.com

Zdeněk Hradil

E-mail: zhradil@seznam.cz

Libor Satýnek

E-mail: libor.satynek@gmail.com

Zita Patíková

E-mail: zita.patikova@gmail.com

Přemysl Zábranský

p.zabransky32@seznam.cz