Zápisy z jednání zastupitelstva v roce 2023

Zápisy z jednání zastupitelstva v roce 2022-nové záastupitelstvo

Zápisy z jednání zastupitelstva v roce 2021

Zápisy z jednání zastupitelstva v roce 2018-nové zastupitelstvo

Zápisy z jednání v roce 2018

Zápisy z jednání v roce 2014