FINANČNÍ VÝBOR

Předseda
Josef Koucký

Členové
Dana Rabiňáková
Jan Vymazal
Miroslav Tichý
Jan Řehoř

DOPRAVNÍ A STAVEBNÍ KOMISE

Předseda
Jan Řehoř

Členové
Petr Salát
Petr Vokáč
Josef Koucký
Miroslav Tichý

KOMISE OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A VEŘEJNÉHO POŘÁDKU

Předseda
Jan Vymazal

Členové
Josef Koucký
Tomáš Holan

POVODŇOVÁ KOMISE

Předseda
Petr Salát

Členové
Jan Vymazal
Karel Kyzek

KONTROLNÍ VÝBOR

Předseda
Dana Rabiňáková

Členové
Josef Koucký
Jan Vymazal
Miroslav Tichý
Tomáš Holan

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KOMISE

Předseda
František Neubauer

Členové
Tomáš Holan
Karel Kyzek