FINANČNÍ VÝBOR

Předseda finančního výboru:

Ing. Jiří Vacovský
Tel.: 606 499 033
E-mail: jiri.vacovsky@gmail.com

Členové finančního výboru:

Karel Kyzek
Tel.: 725 385 744
E-mail: kyzek.k@seznam.cz
Ing. Vlastimil Tichý
Tel.: 724 095 391
E-mail: v.tichy1@seznam.cz

KOMISE VÝSTAVBY

Předseda komise výstavby:

Ing. Vlastimil Tichý
Tel.: 724 095 391
E-mail: v.tichy1@seznam.cz

Členové komise výstavby:

Karel Kyzek
Tel.: 725 385 744
E-mail: kyzek.k@seznam.cz
Mgr. Petr Vokáč
Tel.: 220 950 701
E-mail: tajemnik@prednikopanina.cz

KOMISE VEŘEJNÉHO POŘÁDKU

Předseda komise veřejného pořádku:

Karel Kyzek
Tel.: 725 385 744
E-mail: kyzek.k@seznam.cz

Členové komise veřejného pořádku:

Ing. Vladimír Kozák
Tel.: 602 311 336
E-mail: v.kozak@otocr.cz
Prof. Ing. Jan Vymazal, CSc.
Tel.: 724 005 851
E-mail: vymazal@yahoo.com

KOMISE OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Předseda komise ochrany životního prostředí:

Prof. Ing. Jan Vymazal, CSc.
Tel.: 724 005 851
E-mail: vymazal@yahoo.com

Členové komise ochrany životního prostředí:

Ing. Vlastimil Tichý
Tel.: 724 095 391
E-mail: v.tichy1@seznam.cz
Mgr. Petr Vokáč
Tel.: 220 950 701
E-mail: tajemnik@prednikopanina.cz

KONTROLNÍ VÝBOR

Předseda kontrolního výboru:

Ing. Jiří Vacovský
Tel.: 606 499 033
E-mail: jiri.vacovsky@gmail.com

Členové kontrolního výboru:

Prof. Ing. Jan Vymazal, CSc.
Tel.: 724 005 851
E-mail: vymazal@yahoo.com
Karel Kyzek
Tel.: 725 385 744
E-mail: kyzek.k@seznam.cz

DOPRAVNÍ KOMISE

Předseda dopravní komise:

Karel Kyzek
Tel.: 725 385 744
E-mail: kyzek.k@seznam.cz

Členové dopravní komise:

Ing. Jiří Vacovský
Tel.:606 499 033
E-mail: jiri.vacovsky@gmail.com
Ing. Vladimír Kozák
Tel.: 602 311 336
E-mail: v.kozak@otocr.cz

KULTURNÍ A SPORTOVNÍ KOMISE

Předseda kulturní a sportovní komise:

Ing. Vladimír Kozák
Tel.: 602 311 336
E-mail: v.kozak@otocr.cz

Členové kulturní a sportovní komise:

Karel Kyzek
Tel.: 725 385 744
E-mail: kyzek.k@seznam.cz
Prof. Ing. Jan Vymazal, CSc.
Tel.: 724 005 851
E-mail: vymazal@yahoo.com