Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční na základě Rozhodnutí prezidenta republiky (viz. Sbírka zákonů č. 85/2018 ze dne 23. 5. 2018) ve dnech

5. října 2018 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a
6. října 2018 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Volby budou probíhat v sále Úřadu městské části Praha – Přední Kopanina, Hokešovo náměstí 193, vstup bočním vchodem.