Volby proběhnou

v pátek 23. září 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a

              v sobotu 24. září 2022 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 45001 je:

volební místnost na Úřadě městské části Praha – Přední Kopanina, Hokešovo náměstí 193

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem), nebo totožnost a státní občanství státu, jehož příslušníci jsou oprávněni na území ČR volit.

Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky ve volební místnosti.