Volby proběhnou

v pátek 13. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin

a

v sobotu 14. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Případné druhé kolo volby prezidenta se na území České republiky uskuteční v pátek 27. ledna 2023 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 28. ledna 2023 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Místo konání voleb ve volebním okrsku č. 45001

Volební místnost na Úřadě městské části Praha – Přední Kopanina, Hokešovo náměstí 193

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky, cestovním průkazem), nebo totožnost a státní občanství státu, jehož příslušníci jsou oprávněni na území ČR volit.

Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky ve volební místnosti.

V těchto volbách je možná hlasování na voličský průkaz – a to v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí.

Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.

 

Zde naleznete přehled stanovišť pro volbu prezidenta České republiky pro voliče v karanténě nebo izolacvi z důvodu onemocnění covid-19.

Zde naleznte odkaz na aplikaci Kudy k volbám. Po zadání adresy volební místnosti se vám ukáží veškeré informace a navigace do daného místa.