Veškeré smlouvy na veřejné zakázky nad 50.000 Kč bez DPH jsou dle  Zákona o registru smluv (předpis č. 340/2015 Sb.) zveřejňeny v registru smluv, kde je můžete vyhledat. Odkaz na registr naleznete zde.

Věstník veřejných zakázek, který je součástí Informačního systému o veřejných zakázkách, jehož správcem je Ministerstvo pro místní rozvoj. Věstník veřejných zakázek je jednotným místem pro uveřejňování základních informací o veřejných zakázkách, které jsou zadávány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.