Veškeré smlouvy na veřejné zakázky nad 50.000 Kč bez DPH jsou dle  Zákona o registru smluv (předpis č. 340/2015 Sb.) zveřejňeny v registru smluv, kde je můžete vyhledat. Odkaz na registr naleznete zde.