Smlouvy na veřejné zakázky malého rozsahu nad 500 000 Kč bez DPH naleznete zde.