V obecné rovině lze konstatovat, že realizace stavebního záměru předpokládá projednání tohoto záměru v několika fázích rozhodovacího procesu:

1) umístění stavby

2) povolení stavby

3) povolení užívání stavby

Kde vyřídit:
Úřad Městské části Praha 6,
Čs. armády 23/601, hlavní budova úřadu, Eva Frayerová (vedoucí oddělení), 220 189 linka: 806, Čs. armády 23/601, kancelář 305, www stránky naleznete zde.

Co potřebujete
Rozsah dokladů závisí na konkrétním předmětu projednání, jejich rozsah Vám sdělí referent příslušné agendy pro území, ve kterém se stavba nachází, resp. navrhuje. Potřebné formuláře:
• žádost o vydání stavebního povolení příloha č. 9 vyhl. č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, územního opatření a stavebního řádu]
• ohlášení stavby [příloha č. 8 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení , územního opatření a stavebního řádu

Poplatky:
Poplatky se vybírají podle přílohy č. 1 položka č. 18 zákona č. 634/2004 Sb., v platném znění