Kopaninský spolek
odkaz na www stránky naleznete zde

Spolek vznikl za účelem podpory, udržování a rozvoje kulturních a společenských akcí v naší malebné vísce.
„Naším přáním a cílem však je, nezůstat „jen“ u kulturního života občanů, ale časem poskytovat služby pro děti, mladistvé, seniory, a to nejen z hlediska smysluplného využití volného času. Chceme podporovat a pomáhat i občanům jakkoli znevýhodněným, vypomáhat si vzájemně, včetně např. hlídání dětí a v neposlední řadě chceme do komunitního života zapojit i seniory“.

FC Přední Kopanina
odkaz na www stránky naleznete zde

Projekt fotbalového klubu FC Přední Kopanina, to není jen fotbal. Tento sportovní fenomén je určitě základním kamenem naší činnosti a spojovacím článkem pro naše členy i fanoušky, ale kolem něj běží život.

TJJ Přední Kopanina
odkaz na www stránky naleznete zde

Jezdecká škola mistryně sportu Vlasty Kadlecové.

Spolek „ Pro Kopaninu “
odkaz na www stránky naleznete zde

Máme rádi svou obec. Ať jednotlivec, či rodina, všichni jsme její součástí. Kopanina si zaslouží vedení, které bude mít jediný cíl – její prosperitu. Vedení, které udělá vše pro to, aby především její současní obyvatelé měli k životu komfort, odpovídající úrovni 21. století.
Aby byla vedena lidmi, kteří jsou vnímaví k potřebám a přáním všech jejich obyvatel, lidmi, kteří dovedou rozlišit důležité od nepodstatného. Lidmi, kteří obec nebudou rozdělovat, ale stmelovat.
Mate-li podobné přání, sledujte naše webové stránky www.prokopaninu.cz.