Rybářství upravuje zákon č.99/2004 Sb. a prováděcí vyhláška 197/2004 Sb.

Rybářský lístek pro obyvatele Přední Kopaniny vydává ÚMČ Praha Přední Kopanina
Cizincům, kteří se zdržují na obvodu městské části, vydává odbor dopravy a životního prostředí ÚMČ Praha 6, Čs. armády23/601, Praha 6.

Užitečné informace naleznete, například Test na přezkoušení uchazečů pro získaní kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku a přijetí za člena ČRS zde.

Telefon ÚMČ Přední Kopanina: 220 950 701

Telefon ÚMČ Praha 6 (lístek pro cizince): 220 189 972

Formulář pro vydání rybářského lístku pro obyvatele Přední Kopaniny naleznete zde.