Žádost ze dne 31.7.2020 pod č.j.: MCPPK 00537/2020
Informace: „Žádost o informace-kopie Generel vodovodu Přední Kopanina“.
Informace byla poskytnute dne 12.8.2020, poskytnutá informace zde.

Žádost ze dne 20.7.2020 pod č.j.: MCPPK 00524/2020
Informace: „Žádost o nahlédnutí do dokument Generel vodovodu Přední Kopanina“.
Informace byla poskytnute dne 24.7.2020, poskytnutá informace zde.

Žádost ze dne 24.6.2020 pod č.j.: MCPPK 00443/2020
Informace: „Privatizace bytového fondu MČ Praha Přední Kopanina“, přehled otázek naleznete zde.
Informace byla poskytnute dne 29.6.2020, poskytnutá informace zde.

Žádost ze dne 24.2.2020 pod č.j.: MCPPK 00171/2020
Informace: „Seznam všech tajemníků či tajemnic, kteří působili na Úřadu Vaší městské části od 12.11.2000 dosud a to v následující struktuře: jméno, příjmení, titul/y, politickou příslušnost (je-li známa), funkční období, v případě že je to relevantní tak i způsob ukončení funkce, tj. informaci o tom zda a proč byl starostou odvolán (zda se souhlasem, bez souhlasu či na návrh ředitele Magistrátu HMP), popřípadě zda ze své funkce rezignoval sám, zemřel či nesložil zkoušku z odborné způsobilosti.“
Informace byla poskytnute dne 27.2.2020, poskytnutá informace zde.

Žádost ze dne 17.2.2020 pod č.j.: MCPPK 00151/2020
Informace: „Veškerá dokumentace, smlouvy, dohody, usnesení, korepsondenci vztahující se k výstavbě RD a komunikace v ul. K Václavu Praha 6-Př. Kopanina, včetně podání  a rozhodnutí MČ Praha 6-P.K.“ Upřesnění: „Stavební dokumentace-NE, korespondence-ANO, stanoviska, usnesení, žádosti-ANO.“
Informace byla poskytnute dne 2.3.2020, poskytnutá informace zde.

Žádost ze dne 12.2.2020 pod č.j.: MCPPK 00136/2020
Informace: „ Kolik činí roční výnos z poplatků za psa ročně za posledních 5 kalendářních roků? Kolik činí náklady na městský útulek ročně? Resp. útulek / zařízení, které zajišťuje péči o zatoulané či odložené psi a případně jiná zvířata? Kdo je provozovatelem útulku? Který subjekt zajišťuje pro město péči o zvířata odebraná majiteli či držiteli v případě týrání zvířat? “
Informace byla poskytnuta 17.2.2020,  poskytnutá informace zde.