Klíče – našly se po noční bojovce

Průkazka – našla se ve vývěsc naproti potravinám

Peněženka – našla se po kině MAVKA na silnici ke hřišti