Zákon umožňuje poskytovat majitelům domů a bytů konkrétní údaje o nájemnících podle ustanovení § 10 odst.8 zákona čís. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel,  vlastníkovi objektu či jeho vymezené části se hlásí změna počtu přihlášených osob k trvalému pobytu a na jeho žádost jména, příjmení, datum narození občana, k němuž vede ohlašovna údaj o místě trvalého pobytu, odpovídající adrese jím vlastněného objektu či části objektu.

Ohlašovna sdělí vlastníkovi objektu na jeho ústní žádost jméno, popřípadě jména, a příjmení občana, k němuž vede údaj o místě trvalého pobytu, odpovídající adrese objektu. Sdělení ohlašovny podle věty první musí být vlastníkovi objektu doručeno do vlastních rukou.

Poplatek ve výši 50,-Kč za každou započatou stránku je splatný v hotovosti při předání sdělení.