Kde vyřídit:
Úřad Městské části Praha 6, o
dbor evidence obyvatel a osobních dokladů Čs. armády 23/601, hlavní budova úřadu

(vedoucí oddělení), 220 189 linka: 958, Čs. armády 23/601, kancelář 038

Poplatky a lhůty naleznete zde.

Co potřebujete

Žádost pro děti od 0 do 15-ti let:
– platný občanský průkaz, zákonného zástupce – rodiče
– rodný list dítěte
– vrátit starý pas, pokud byl vydán

Žádost pro občany starší 15-ti a mladší 18-ti let:
– platný občanský průkaz
– platný občanský průkaz, souhlas zákonného zástupce – rodiče
– rodný list dítěte
– vrátit starý pas, pokud byl vydán

Žádost pro občany ČR starší 18 let:
– platný občanský průkaz
– vrátit starý pas pokud byl vydán