Nápravu při poruše veřejného osvětlení ve vaší ulici můžete urychlit zavoláním přímo na nepřetržitý dispečink firmy Eltodo Citelum, která obhospodařuje veřejné osvětlení.
Na nonstop tel.: 244 470 800 nahlaste co nejpřesněji místo poruchy (nejlépe číslo lampy, které je na ní napsáno, ulici, lokalitu). Poruchu lze ohlásit i prostřednictvím elektronického formuláře na internetové adrese www.eltodo.cz.