Nápravu při poruše veřejného osvětlení ve vaší ulici můžete urychlit zavoláním přímo na nepřetržitý dispečink firmy PRE která obhospodařuje veřejné osvětlení.
Na nonstop tel.: 224 915 151 nahlaste co nejpřesněji místo poruchy (nejlépe číslo lampy, které je na ní napsáno, ulici, lokalitu). Poruchu lze ohlásit i prostřednictvím elektronického formuláře na internetové adrese www.pre.cz.