Poplatky za psy upravuje zákon 565/1990 Sb. , vyhl. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy
Psa přihlašujete v místě trvalého bydliště, v případě právnické osoby v místě sídla. Lhůta pro přihlášení je 15 dnů od jeho nabytí, bez ohledu na stáří psa, poplatek platíte od měsíce následujícího po dosažení stáří psa 3 měsíce. V případě změny majitele, přestěhování, úhynu psa jste povinni tuto skutečnost ohlásit do 15 dnů.                  

Výše poplatku:
300,-Kč za jednoho psa
600,-Kč za druhého a každého dalšího psa
200,-Kč za jednoho psa, jehož majitelem je důchodce (starobní, invalidní, vdovský důchod) a důchod je jeho jediným zdrojem příjmu; je třeba doložit čestné prohlášení.
300,-Kč za druhého a každého dalšího psa, jehož majitelem je důchodce (starobní, invalidní, vdovský důchod) a důchod je jeho jediným zdrojem příjmu; je třeba doložit čestné prohlášení.

Splatnost poplatku ve výši do 600,-Kč je nejpozději do 31. března daného roku. V případě že částka přesáhne 600,-Kč (platíte-li za více pejsků), je splatnost ve dvou stejných částkách nejpozději do 31. 3. a do k 31. 8. daného roku.

Úleva z poplatku bude poskytnuta v případě, že necháte pejska označit mikročipem a zanést do databáze hl. m. Prahy, a to na dva následující roky, a také bude poskytnuta, pokud si vezmete pejska z útulku provozovaného na území hl. m. Prahy, a to po dobu dvou let od převzetí pejska.

Poplatek můžete uhradit v hotovosti na ÚMČ v úředních hodinách, tj. pondělí 8-17:00 hod. a středa 8-17:00 hod., nebo převodem na účet 2000703389/0800. Jako variabilní symbol prosím uveďte číslo domu, pro identifikaci Vaší platby.

Telefon ÚMČ Přední Kopanina: 220 950 701

Soubory ke stažení:
Přihláška k místnímu poplatku za psa
Odhlášení místního poplatku za psa
Čestné prohlášení důchodce
Žádost o vydání nové známky