Sběrné dvory MČ Prahy 6 a hl. m. Prahy

Od roku 2016 je zabezpečen sběr použitých potravinářských olejů a tuků od občanů. ve sběrném dvoře,  v uzavíratelných obalech, například PET lahvích, uzavřených kbelících nebo kanystrech.