Mobilní sběr nebezpečného odpadu.

Rozpis pro rok 2016 naleznete zde.

Zpětný odběr pneumatik

Informace naleznete zde.

Čerpáno z Portálu životního prostředí hl.m. Prahy