Czech POINT

Od 1. července 2010 je na našem úřadě dostupná služba Czech POINTu, tedy Českého Podacího Ověřovacího Informačního Národního Terminálu.

Tato služba patří v současné době k nejvýznamnějším projektům e-Governmentu v České republice a je jasným důkazem toho, že veřejná správa se snaží naplnit zásadu subsidiarity a tím se co nejvíce přiblížit vám – občanům. Přímo na jednom místě vám budeme moci poskytnout například ověřené výpisy z katastru nemovitostí, z obchodního a živnostenského rejstříku či z rejstříku trestů.

Pracoviště Czech POINTu nejsou určena k nahlížení do rejstříků, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného rejstříku. Tento ověřený výstup se poté stává veřejnou listinou. Za údaje, které žadatel z výstupu získá, nejenže nese právní odpovědnost (např. ve vztahu k zákonu o ochraně osobních údajů), ale také musí samozřejmě znát určité identifikační údaje o subjektu, ke kterému chce získat výstup.

Projekt Czech POINT vám tedy přinese značné ulehčení a zlepšení komunikace s naším úřadem.

Úřední hodiny

V budově úřadu MČ Praha—Přední Kopanina

pondělí
8:00 – 12:00
13:00 – 17:00
středa
8:00 – 12:00
13:00 – 17:00

Poslední žádost bude přijata k vyřízení 20 minut před koncem úředních hodin.