Czech POINT

Od 1. července 2010 je na našem úřadě dostupná služba Czech POINTu, tedy Českého Podacího Ověřovacího Informačního Národního Terminálu.

Úřední hodiny

V budově úřadu MČ Praha—Přední Kopanina

pondělí
8:00 – 12:00
13:00 – 17:00
středa
8:00 – 12:00
13:00 – 17:00

Poslední žádost bude přijata k vyřízení 20 minut před koncem úředních hodin.

Co Vám Czech POINT nabízí?

1. Výstup z katastru nemovitostí

Co dostanete:

Úplný nebo částečný výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem či parcelám v jakémkoli katastrálním území v České republice.

Co potřebujete vědět:

Pro hledání výpisu podle Listu vlastnictví – katastrální území a číslo Listu vlastnictví.

Pro hledání výpisu podle seznamu nemovitostí – katastrální území, dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek nebo stavební parcelu, nebo číslo popisné, jedná-li se o stavbu.

Kolik to bude stát:

100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou následující, i započatou stránku. Pro snímky z katastrální mapy či výpis vlastnictví nemovitého majetku v České republice je třeba obrátit se na pracoviště Katastrálního úřadu.

2. Výpis z rejstříku trestů

Co dostanete:

Výpis z rejstříku trestů. Výpis z rejstříku trestů lze vydat pouze na základě písemné žádosti osobě, které se výpis týká, v případě žádosti o výpis z rejstříku trestů v zastoupení, musí být doloženo i úředně ověřené pověření k tomuto úkonu  (plná moc) a průkaz totožnosti.

Co potřebujete vědět:

Musíte předložit platný průkaz totožnosti s přiděleným rodným číslem.

Kolik to bude stát:

100 Kč za podání žádosti.

3. Výstup z obchodního rejstříku

Co dostanete:

Úplný výstup z obchodního rejstříku.

Co potřebujete vědět:

Identifikační číslo organizace (IČ)

Kolik to bude stát:

100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou následující, i započatou stránku.

4. Výstup ze živnostenského rejstříku

Co dostanete:

Úplný výstup z veřejné části živnostenského rejstříku.

Co potřebujete vědět:

Identifikační číslo organizace (IČ).

Kolik to bude stát:

100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou následující, i započatou stránku.

5. Výpis z bodového hodnocení osoby

Co dostanete:

Výstup z Centrálního registru řidičů, kde řidiči zjistí stav svého bodového konta.

Co potřebujete vědět:

Musíte mít platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas nebo identifikační doklad cizince) a musíte mít přidělené rodné číslo.

Pokud za žadatele podává žádost jiná osoba (zmocněnec), je třeba předložit úředně ověřenou plnou moc v českém jazyce a platný doklad totožnosti zmocněnce.

Kolik to bude stát:

100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou následující, i započatou stránku.

6. Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Co dostanete:

Tato služba je především určena firmám a dodavatelům, kteří mají zájem se ucházet o veřejné zakázky. Výpisem se Seznamu kvalifikovaných dodavatelů tak může dodavatel v zadávacím řízení nahradit doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních kritérií. Zadavatel je povinen výpis ze seznamu uznat, není-li starší více než 3 měsíce. Seznam kvalifikovaných dodavatelů je veden Ministerstvem pro místní rozvoj jako součást Informačního systému o veřejných zakázkách. Ministerstvo pro místní rozvoj do seznamu zapisuje dodavatele, kteří splnili kvalifikaci podle § 53 a § 54 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, splnění kvalifikace doložili ministerstvu příslušnými doklady a zaplatili správní poplatek.

Co potřebujete vědět:

Identifikační číslo organizace (IČ)

Kolik to bude stát:

100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou následující, i započatou stránku.

7. Registr účastníků provozu MA ISOH

Co dostanete:

–  Registraci a vydání přístupových údajů,

–  změny v přiřazení provozoven k uživatelským účtům,

–  vygenerování jednorázového hesla k existujícím účtům.

Co potřebujete vědět:

–  Identifikace provozovatele, nutné znát identifikační číslo organizace (IČ),

–  identifikaci žadatele pomocí platného dokladu totožnosti,

–  plnou moc k převzetí oprávnění k přístupu do MA ISOH – plnou moc vystavuje na žadatele statutární orgán provozovatele v případě, že nežádá o oprávnění k přístupu do MA ISOH osobně.

Kolik to bude stát:
100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou následující, i započatou stránku